Sirke Asit Mi Baz Mı? | Soru-cevap - Webders.net

Sirke Asit Mi Baz Mı?

icon_soru
Soru Ceylan Uslu 04.02.2019 - 08:31
Sirke asit mi baz mı? Sirke nasıl oluşur?
icon_soru
Cevap 07.02.2019 - 06:47

Asit ve bazlar konusu işlenirken asit ve bazlara günlük hayattan örnekler verilir. Bu bağlamda sirke asit mi baz mı sorusu sürekli karşımıza çıkar. Bir maddenin asidik karekterli mi yoksa bazik karakterli mi, yani asit mi baz mı yoksa nötr mü olduğunu anlamak için asit ve bazların genel özelliklerini, asit ve bazlar arasındaki farkları bilmememiz gerekir.

Asitlerin Özellikleri:

  • Asitler sulu çözeltilere hidrojen iyonları yani proton verir.
  • Asitler ekşi tada sahiptirler.
  • Asitler turnusol kağıdını kırmızıya boyar.
  • Asitlerin pH değeri 7'den düşüktür.

Bazların Özellikleri:

Bazlar sulu çözeltileri ortama OH- iyonu verir. Daha doğrusu ortamdan H+ iyonu alır.

  • Bazların tatları acıdır.
  • Bazlar turnusol kağıdını maviye boyar.
  • Bazlar ele gibi kayganlık hissi verir.
  • Bazların pH değeri 7'den yüksektir.

Bu bilgiler ışığında değerlendirdiğimizde sirkenin asidik özellikte olduğunu yani sirkenin asit olduğunu söyleyebiliriz.

Çünkü sirke; sulu çözeltilere hidrojen iyonu (H+ iyonu) verir, ekşi tadındadır, turnosol kağıdının rengini kırmızıya çevirir, sirkenin pH değeri 2.9 dur.

Diğer bazı asitler ve pH değerleri:

Madde pH değeri
H2SO4 (Sülfürik asit) 0.3
Gastrik Asit (Mide asidi) 1.4 - 2.0
Kola 2.5
CH3COOH (Asetik asit, sirke asidi) 2.9
Asit yağmuru 5