Çamaşır suyu asit mi baz mı? | Soru-cevap - Webders.net

Çamaşır suyu asit mi baz mı?

icon_soru
Soru Makbule Biner 03.02.2019 - 09:06
Çamaşır suyu asit mi baz mı? Çamaşır suyunun kimyasal formülü nedir? Çamaşır suyu molekül formülü nedir? Çamaşır suyunun kimyadaki adı nedir?
icon_soru
Cevap 04.02.2019 - 17:27

Sorunuza kısaca cevap vermek gerekirse çamaşır suyu bazdır. Bilinenin aksine çamaşır suyu bazik özelliktedir, sabun gibi ele kayganlık hissi verir. Evde temizlikte HCl yani tuz ruhu ile beraber temizlikte kullanılırsa asit baz reaksiyonu sonucu baygınlık veren zararlı gazlara maruziyete sebep olur.

 • Çamaşır suyunun kimyasal adı: Sodyum hipoklorit
 • Çamaşır suyunun molekül formülü: NaClO

Bir sodyum hipoklorit molekülünün elde edilme formülü aşağıdaki gibidir:

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Çamaşır suyunun pH değeri 12.5 tir. pH ölçeğinde 7'den büyük 14'e kadar her şey bazdır. Hatta çamaşır suyu kuvvetli bir bazdır ve tehlikelidir. Kesinlikle el ile teması olmamalıdır. Olduğu takdirde bol suyla yıkanmalıdır. Ayrıca elbiselerimize temas ederse renk bozukluğu meydana getirir.

Suda çözündüğünde ortama hidrojen (H+) iyonlarını veren maddeler asit; suda çözündüğünde ortamdan hidrojen (H+) iyonları alan maddeler de bazdır. Asit ve bazların özelliklerini şöyle sıralayalım:

Asitler:

 • Sulu çözeltilere hidrojen iyonları verir.
 • Tatları ekşidir.
 • Turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya çevirir.
 • Ele kuruluk hissi bırakır.
 • pH değeri 7'den küçüktür. ( 0 ile 7 arasında)

Bazlar:

 • Sulu çözeltileri ortama OH- iyonu verir.
 • Tatları acıdır.
 • Turnusol kağıdının rengini kırmızıdan maviye çevirir.
 • Ele sabun gibi kayganlık hissi verir.
 • pH değeri 7'den büyüktür. (7 ile 14 arasında)