Rakun Gözü | Soru-cevap - Webders.net

Rakun Gözü

icon_soru
Soru Ezgi Gözübüyük 31.01.2019 - 12:48
Rakun göz neden olur? Rakun gözü neyin belirtisidir?
icon_soru
Cevap 04.02.2019 - 05:53

Rakun göz veya rakun gözü bazı patolojilerden sonra gözlerin etrafının rakunların gözü gibi koyulaşmasıdır. Latince adı: periorbital ekimozdur. Orbitanın yani gözün etrafında ekimoz(kan sızıntısı) oluşmasıdır.

Rakun; su yollarının, göllerin ve bataklıkların çevresinde yaşayan memeli bir hayvan cinsidir.

Rakun gözü, kafa tabanı kırıkları, kafanın muhtelif yerlerinde oluşan kafa travmalarında görülebilir.

Acil servise kafa travmasıyla başvuran hastanın fizik muayenesinde kafa dikkatlice incelenmeli, ekimoz, abrazyon, kesi ve laserasyonlar not edilmelidir. Periorbital ekimoz (Rakun gözü), postauriküler ekimoz (battle bulgusu), rinore(burundan kan veya sıvı gelmesi) veya otore(kulaktan kan veya sıvı gelmesi) kafa tabanı kırığının ilk bulguları olabilir. Kesi ve laserasyonlar açık kafatası kırığı açısından steril olarak palpe edilmeli, varsa yabancı cisimler temizlenmelidir. Yine palpasyonla yüz kırıkları açısından muayene yapılmalıdır.

Kafa tabanı kırığı: Otore, rinore, hemotimpanium, postauriküler ekimoz (Battle bulgusu), periorbital ekimoz (Rakun gözü), kraniyal sinir tutulumları kafa tabanı kırıklarına delalet eder. Özellikle temporal kemik kırıklarında posttravmatik fasiyal palsi veya klival kırıklarda III. ve VI. kraniyal sinir defisitleri görülür. Kafa tabanı kırıkları en iyi koronal beyin BT ile görüntülenir. BOS fistülü cerrahi tedavi gerektirebilir. Uzun dönemde travmatik anevrizma, posttravmatik karotikokavernöz fistül, menenjit ve beyin apsesi gelişimi riski nedeniyle takibi gerekmektedir.

Rakun Gözü Nedenleri

 • Kafa kaidesi kırığı
 • Kafa tabani kırığı
 • Kafa kaidesi enterior fossa kırığı
 • Yüz kırıkları (burun kırığı, elmacık kemiği kırığı)
 • Kranyotomi
 • Rinoplasti sonrası
 • Nöroblastom
 • Amiloidoz
 • Neonatal sle
 • Alerjiler
 • Rabdomiyosarkom
 • Lösemi
 • Aşırı kansızlık
 • Orbital miyozit
 • Boğmaca
 • Trombositopeni
 • Sinüzit
 • Diğer kozmetik cerrahiler
 • Hafif zincir depo hastalığı (lcdd)

Rakun gözlerinin neden olduğu ve beraberinde gelen bazı semptom ve belirtiler:

 • Göz kapaklarının şişmesi
 • Bölgedeki hassasiyet
 • Solma
 • Kulağın arkasında görünen benzer bir morarma deseni olan/işareti
 • Travmadan sonra günler sonra ortaya çıkan morarma
 • Kırmızı göz ya da subkonjonktival kanama
 • İşitme kaybı, bulanık görme veya düşük koku duyusu gibi duyusal değişiklikler
 • Kas zayıflığı
 • Yüksek tansiyon ve kalp hızı