İyonik karakter kıyaslanması nasıl oluyor? | Soru-cevap - Webders.net

İyonik karakter kıyaslanması nasıl oluyor?

icon_soru
Soru Berna Uzun 31.01.2019 - 09:13

İyonik karakter kıyaslanması nasıl oluyor?

icon_soru
Cevap 04.02.2019 - 01:44

Kimyadaki elementler birbirleriyle tepkimeye girerek çeşitli bileşikler oluşturur. Bu tepkimeler sonucunda atomlar arası bağlar oluşmaktadır. Bu bağlar iyonik ya da kovalent bağ olabilir. Bir bağı keskin olarak iyonik bağ veya kovalent bağ olarak ayırmak yerine bağın iyonik ve kovalent karakterini ifade ederiz.

İyonik bağ kısaca metal atomların elektron vermesi ve ametal atomların elektron alması şeklinde kurulur. Elektron verme eğilimi yüksek metallere aktif metal demekteyiz. Aynı şekilde elektron alma eğilimi yüksek olan ametallere de aktif ametal denir

Bir iyonik bağın güçlü karakter göstermesi demek metal ve ametal iyonlarının arasındaki elektronegativite farkının yüksek olması demektir. Metalin metalik özelliği fazla, ametalin de ametalik özelliği fazlayla bağın iyonik karakteri artmaktadır. Örneğin aktif bir metal olan lityum ile aktif bir ametal olan flor elementlerinin kuracağı bağ güçlü iyonik karakter gösterecektir.