Kalsitriol (D Vitamininin Aktif Formu) | Soru-cevap - Webders.net

Kalsitriol (D Vitamininin Aktif Formu)

icon_soru
Soru Ibrahim Güneş 03.01.2019 - 07:28

Kalsitriol nedir? Vücutta kalsitriol eksikliğinde ne gibi hastalıklar ortaya çıkar, kalsitriol ilaçlarla alınabilir mi?

icon_soru
Cevap 06.01.2019 - 20:43

Kalsitriol D vitaminin en aktif formudur. Diğer adları: 1,25-dihidroksikolekalsiferol1alfa,25-dihidroksivitamin D31,25-dihidroksivitamin D3.

3 hidroksil grubu içerir.  Moleküler formülü: 1α,25-(OH)2D3 veya kısaca 1,25(OH)2D

Kalsitriol görevi:

Kandaki Ca2+ seviyesini yükseltmek, gastrointestinal sistemden kana kalsiyum akışını sağlamak, böbreklerden kalsiyum geri emilimini arttırmak ve muhtemelen kemikten kana kalsiyum geçişini arttırmaktır.

Kalsitriol, genellikle spesifik olarak 1,25-dihidroksikolekalsiferol anlamına gelir. Kolekalsiferol zaten bir hidroksil grubuna sahip olduğundan, biyotransformasyonla iki tane (1,25) daha hidroksil eklenerek kalsitriol oluşur, kalsitriol adından da anlışalabileceği gibi üç tane (1,3,25-triol) ihtiva eder. 1-hidroksi grubu alfa pozisyonundadır. örneğin 1α, 25- (OH) 2D3 kısaltması da kullanılablir.

Kalsitriol, ergokalsiferolün hidroksilasyonları (D2) yerine, kolekalsiferolden (D3 vitamini) elde edilen kalsifediolün (25-OH vitamin D3) 1-hidroksilasyon ürünüdür.  Vitamin D2 ürünü için 1a, 25-Dihidroksirokalsiferol (erkalsitriol) kullanılmalıdır. Bununla birlikte, 1,25-dihidroksivitamin D veya 1,25 (OH) 2. Terminolojide her ikisi de yaygın olarak kullanılır. Klinik kullanımda, farklılıkların büyük öneme sahip olma ihtimalleri düşüktür.

Kalsitriol biyosentezi:

kalsitriol sentezi, oluşum mekanizması sırayla şöyledir:

• 7-dihidrokolesterol deride güneş ışığının da yardımıyla kolekalsiferole yani D3 vitaminine (Vitamin D3) dönüşür.

• Kolekalsiferol karaciğerde 25-hidroksikolekalsiferole dönüşür

• 25-hidroksikolekalsiferol böbreklerde 1,25-hidroksikolekalsiferole dönüşür. Ki bu aktif D Vitamini yani kalstriloldür.

Kalsitrol eksikliğinde:

Hipokalsemi, hipoparatiroidizm, osteomalazi, raşitizm, renal osteodistrofi, kronik böbrek hastalığı görülür.

İlaçla kalsitriol Alımı:

Yeterli kalsitriol sentezi olmadığında tedavi için ilaç preperatları kullanılmalıdır. Bunlardan bazıları; Rocaltrol (Roche), Calcijex (Abbott), Decostriol (Mibe, Jesalis), Vectical (Galderma) ve Rolsical (Sun Pharma) olarak piyasada kalsitriol preperatlarına ulaşmak mümkündür.