Nissl cisimcikleri (Nissl Tanecikleri) | Soru-cevap - Webders.net

Nissl cisimcikleri (Nissl Tanecikleri)

icon_soru
Soru Çisil Çizmez 29.12.2018 - 16:17
Nissl cisimcikleri nedir? Vücutta hangi dokuda bulunur?
icon_soru
Cevap 29.12.2018 - 16:25

Sinir hücresinde, nöronların sitoplazma kısmında bulunan ve yapı olarak granüllü endoplazmik retikulumlardan oluşan biyolojik birimdir. Nissl cisimcikleri, Nissl tanecikleri ya da nissl granülleri ve bazen de benekli cisim olarak da bilinirler.

Nöron hücresinde (sinir hücresinde) dentrite gelen impulsun(uyarının) aksona iletilebilmesi için hücre gövdesinden geçmesi gerekir. hücre gövdesinden impuls iletimine yardımcı olurlar. medikal literatürdeki jenerik adı: tigroid body. Sinir hücresinin akson tepeciğinde bulunmazlar, sadece sinir hücresinin dentritinde bulunurlar ve nöronlar hasara uğradığında sayıca azalırlar.