Nükleotit meydana getiren moleküller arasındaki sayısal ilişki | Soru-cevap - Webders.net

Nükleotit meydana getiren moleküller arasındaki sayısal ilişki

icon_soru
Soru Havvanur Yıldırım 11.11.2018 - 06:35

Nükleotit meydana getiren moleküller arasındaki sayısal ilişki nasıldır?

icon_soru
Cevap 14.11.2018 - 02:51

Nükleotit meydana getiren moleküller fosfat grubu, deoksiriboz şekeri ve organik baz şeklindedir. Nükleotitler DNA ve RNA gibi nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Nükleotit nedir adlı yazıda bu yapının detaylarını açıklamıştık.

Nükleotitin içeriğinde fosfat grubundan en az bir adet, deoksiriboz ve organik bazdan da yine birer adet olmaktadır. Beş karbonlu Deoksiriboz şekeri ve fosfat grubunun yapısı standarttır. Nükleotitin türünü belirleyen ise organik baz molekülüdür. Organik bazlar adenin, timin, guanin, sitozin ve urasil şeklindedir. DNA'da bunlardan urasil bulunmaz. RNA'da ise timin bazı bulunmaz.