Milli mücadele kararı hangi kongrelerde alınmıştır? | Soru-cevap - Webders.net

Milli mücadele kararı hangi kongrelerde alınmıştır?

icon_soru
Soru Sinem Tolga 08.11.2018 - 09:22
Milli mücadele kararı hangi kongrelerde alınmıştır?
icon_soru
Cevap 11.11.2018 - 08:50

Milli mücadele sürecinde çeşitli kongrelerle halk örgütlenmiş, böylece kurtuluş mücadelesi için amaç birliği oluşturulmuştur. Kurtuluş savaşı öncesi genelgeler ve kongreler yazısında ne gibi çalışmaların yapıldığına değinmiştik. Bu süreçte yapılan genelgeler ve kongrelerde çeşitli kararlar alınmış ve bu kararlar doğrultusunda planlı bir şekilde ilerleme sağlanmıştır.

Erzurum ve Sivas Kongreleri burada çok önemli yer tutmaktadır. Çünkü bu kongrelerde alınan kararlar milli mücadele sürecinde çok etkili olmuştur. Erzurum kongresinde yer alan "milli kuvvetleri etkin kılmak esastır" maddesi mücadelenin milli unsurlarla yapılacağının göstergesidir. Daha sonra Sivas kongresinde de bu kararlar pekiştirilmiş ve milli mücadele daha örgütlü bir hale getirilmiştir.

Bu nedenle tek bir kongre vermek yerine bu faaliyetleri bir bütün olarak ele almak daha mantıklı olacaktır. Milli Mücadele sürecinde Kurtuluş Savaşı önce düzenlenen önemli genelge ve kongreler şöyle sıralanabilir:

  • Mustafa Kemal'in Samsun'a geçmesi(19 Mayıs 1919)
  • Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
  • Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
  • Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)
  • Balıkesir Alaşehir Kongreleri (26 Temmuz - 25 Ağustos 1919)
  • Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919)