Hücre Döngüsünün İlk Evresi | Soru-cevap - Webders.net

Hücre Döngüsünün İlk Evresi

icon_soru
Soru Zeynep Gümüş 02.10.2018 - 19:00

Hücre döngüsünün ilk evresi hangi evredir? Bu evrede neler gerçekleşir?

icon_soru
Cevap 04.10.2018 - 02:41

Hücre bölünmesi bir döngü içerisinde gerçekleşir. Hücre döngüsü iki ana evreden oluşmaktadır:

  • İnterfaz evresi (hazırlık evresi)
  • Mitotik evre (bölünme evresi)

Görüldüğü gibi hücre döngüsünün ilk evresi interfaz evresidir. İnterfaz evresinin tamamlanmasıyla mitotik evre profaz safhasıyla başlar. Ardından hücre bölünene kadar devam eder. Hücre bölünmesi tamamlanınca ortaya çıkan yeni hücreler interfaz evresine girerler.

Hücrenin ömrünün önemli bir kısmı interfaz evresinde geçmektedir. İnterfaz da G1, S ve G2 şeklinde gerçekleşir. İlk evre G1 evresidir.

Mitotik evrede de profaz, metafaz, anafaz ve telofaz gerçekleşir. Bu evrelerden sonra sitoplazma bölünmesinin de gerçekleşmesiyle bir döngü tamamlanmış olur.