Kuvvetle Hareket Arasındaki İlişkiyi İnceleyen Mekanik Bölümü | Soru-cevap - Webders.net

Kuvvetle Hareket Arasındaki İlişkiyi İnceleyen Mekanik Bölümü

icon_soru
Soru Sözdar Akdogan 01.10.2018 - 13:46

Kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekanik bölüme ne denir?

icon_soru
Cevap 03.10.2018 - 03:21

Mekanik klasik fiziğin en önemli parçalarından biridir. Fiziğin alt dalları yazısında fiziğin hangi bölümlere ayrıldığından bahsetmiştik. Mekanik temelde statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik duran cisimlerin dengesini incelerken dinamik kuvvet etkisindeki hareketi inceler.

Kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi dinamik incelemektedir. Hareketi meydana getiren şey kuvvettir. Dinamik kuvvetin neden olduğu hareketi ve bu hareketin özelliklerini ele alır. Örneğin ivme, kuvvetin etkisiyle bir cismin hızlanması anlamına gelir. Dinamik kuvvetin bu etkisini inceler. Aynı şekilde hareket halindeki bir cismin durması da yine kuvvet etkisinde hareketin bitirilmesidir. Bu da dinamiğin konuları arasındadır.

Dinamik iki temel parçaya ayrılır. Bunlar kinetik ve kinematik şeklindedir. Kinetik daha çok kuvvetle ilgiliyken kinematik hareketin üzerinde kuvvetin etkisini ihmal ederek sadece hareketin özelliklerini ele almaktadır.