Yassı Solucan Nasıl Ürer? | Soru-cevap - Webders.net

Yassı Solucan Nasıl Ürer?

icon_soru
Soru Ahmet Doruk 07.08.2018 - 08:54

Yassı solucan nasıl ürer?

icon_soru
Cevap 08.08.2018 - 02:35

Yası solucunın diğer adı planaryadır. Planarya yani yassı solucan rejenerasyon ile ürer. Yassı solucanların üremesi mucizevi bir şekildedir. Çünkü yassı solucanı boyuna ya da enine keserseniz dahi kolayca ölmez. Kalan parçalar rejenerasyonla kendini tamamlar ve böylece tam canlı yeniden oluşur.

Rejenerasyon birçok canlıda görülen bir olaydır. Yenilenme olarak da anılan bu süreç bazı canlılarda eksik organların tamamlanmasına yarar. Yası solucanda ise üreme bu yöntemle gerçekleşir.

Rejenerasyonla üreme bir eşeysiz üreme yöntemidir. Bu süreçte mitoz bölünme kullanılır. Yani birbiriyle aynı genetik özelliklere sahip hücreler çoğaltılarak eksik kısımlar tamamlanır. Yassı solucanın çift cinsiyetli olduğunu da unutmamak gerekir. Aynı canlı hep erkek hem de dişi özellik göstermektedir.

Bu nedenle bazı türlerinde eşeyli üreme de görülürken bazılarında sadece eşeysiz üreme gerçekleşir.