Sürtünme katsayısı cismin kütlesine bağlı mıdır? | Soru-cevap - Webders.net

Sürtünme katsayısı cismin kütlesine bağlı mıdır?

icon_soru
Soru Ahmet Kerpiç 06.08.2018 - 17:53
Sürtünme katsayısı cismin kütlesine bağlı mıdır?
icon_soru
Cevap 07.08.2018 - 07:19

Sürtünme katsayısı cismin kütlesine bağlı değildir. Maddenin ve temas yüzeyinin özelliği ile alakalıdır. Ancak sürtünme kuvveti cismin kütlesine bağlıdır. Çünkü daha çok kütle daha fazla temas demektir. Bu da sürtünmeyi arttırır. Sürtünme katsayısı bir sabittir.

Bir maddenin yüzeyinde girinti ve çıkıştı fazlaysa sürtünme katsayısı fazladır. Eğer yüzey düz ve kaygansa sürtünme katsayısı düşüktür. Dolayısıyla sürtünme katsayısı arttıkça sürtünme kuvveti de artacaktır. Kütle de sürtünme kuvvetini arttırır ancak katsayıya etki etmez.

Sürtünme kuvvetinin formülü F = k.N şeklindedir. Burada k katsayı iken N tepki kuvvetidir. Kütlenin artması N'yi arttırır.