Sitolojik İnceleme Nedir? | Soru-cevap - Webders.net

Sitolojik İnceleme Nedir?

icon_soru
Soru Erdem Canik 09.07.2018 - 23:26

Sitolojik inceleme nedir?

icon_soru
Cevap 11.07.2018 - 02:32

Sitoloji hücre bilimidir. Hücrenin incelenmesi hem biyoloji açısından bize bilgi sağlar hem de tıp açısından hastalıkların teşhisinde de kullanılır. Sitoloji bu nedenle patolojinin alanlarından bir tanesidir. Hastalığın tespitinde hücre düzeydeki incelmeye sitolojik inleme denir.

Laboratuvarlarda bazen dokun bazen de hücre incelenebilir. Çünkü bazı hastalıklar doku düzeyindeyken bazıları ise hücre düzeyindedir. Sitolojik inceleme için alınan vücut sıvılarından elde edilen hücreler incelenerek normallik durumları tespit edilebilir.

Örneğin kanser hücrelerin yerli yersiz çoğalmasıdır. Yani hücre döngüsünün bozulmasıdır. Kanserli hücrelerin tespitinde histoloji ve sitoloji kullanılır. Böylece canlının sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunabilir.