Tımar sistemi ilk kez hangi hükümdar tarafından uygulanmıştır? | Soru-cevap - Webders.net

Tımar sistemi ilk kez hangi hükümdar tarafından uygulanmıştır?

icon_soru
Soru Nisa Hapusuz 09.07.2018 - 19:14

Osmanlı'da tımar sistemi ilk kez hangi hükümdar tarafından uygulanmıştır?

icon_soru
Cevap 10.07.2018 - 09:11

Bu sorunun cevabını vermek kolay değildir. Çünkü daha Osman Bey devrinde tımar sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Ancak Osman ve Orhan Bey devirlerinde devlet teşkilatı henüz tam oturmamıştır. Tımar sisteminin benzerini önceki Türk İslam devletlerinde de görebilmekteyiz.

I. Murat devlet teşkilatını oturtarak tımar sisteminin düzenli işlemesini sağlamıştır. Bu nedenle tımar sistemini ilk kez uygulayan hükümdar olarak I. Murat'ı alabiliriz.

Tımar sistemi hem askeri hem de ekonomik yönleri olan bir sistemdir. Bu sistemde savaşta başarılı olan askerlere tımar toprakları verilirdi. Bu topraklar kullanılır ve buradan elde edilen gelirle asker yetiştirilirdi. Böylece üretimin ve askeriyenin devamlı olması sağlanmıştır.

II. Mahmut döneminde ise artık tımar sistemi eskisi gibi işlemez olmuştur. Bu nedenle Tanzimat fermanıyla yüzyıllardır devam eden bu sistem kaldırılmıştır.