Saltanat ve Hilafetin Kaldırılmasına Karşı Olarak Çıkan İsyan Hangisidir? | Soru-cevap - Webders.net bursa escort beylikdüzü escort meyve siparişi istanbul escort istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri escort bayan bursa bursa escort bursa escort banko tahmin bursa escort bursa escort

Saltanat ve Hilafetin Kaldırılmasına Karşı Olarak Çıkan İsyan Hangisidir?

icon_soru
Soru Serter Cenah 10.06.2018 - 15:00
Saltanat ve hilafetin kaldırılmasına karşı olarak teokratik devlet düzeninin devamını istediği için çıkan isyan aşağıdakilerden hangisidir?
icon_soru
Cevap 12.06.2018 - 06:31

Cumhuriyet kurulmadan önce saltanat, kurulduktan sonra ise hilafet kaldırılmıştır. Böylece monarşik ve teokratik devlet anlayışı terk edilmiştir. Bu süreç zorlu ve tepkili olmuştur. Özellikle hilafetin dini etkisinden dolayı irili ufaklı çeşitli karşı gelmeler görülmüştür.

Teokratik devlet düzeninin devamı adına çıkan isyanların başında Şeyh Said İsyanı gelir. Çoğunlukla Kürt ve Zaza aşiretlerinden insanların katıldığı bu isyan etnik değil, dini kökenlidir.

1925 yılında çıkan bu isyan büyük bir alana yayılmış ve genç cumhuriyeti zor durumda bırakmıştır. Musul meselesinde de bu nedenle girişken davranılamamıştır. Üç ay süren yoğun bir mücadeleden sonra isyan bastırılmış, böylece rejimin temelleri sağlamlaştırılmıştır.

İsyana cesaret verdiği düşünülen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da kapatılmıştır. Böylece tek partili yönetim uzun süre daha devam edecektir.