Halkın yönetime katılması ilk kez ne zaman ve nasıl olmuştur? | Soru-cevap - Webders.net

Halkın yönetime katılması ilk kez ne zaman ve nasıl olmuştur?

icon_soru
Soru İdil Serter 09.06.2018 - 01:12
Halkın yönetime katılması ilk kez ne zaman ve nasıl olmuştur? Osmanlıda halk yönetime nasıl katılmıştır?
icon_soru
Cevap 09.06.2018 - 02:53

Halkın yönetime katılması demokratikleşme olarak ifade edilmektedir. Osmanlı Devletinde demokrasi hareketleri aşamalı olarak gelişmiştir. Esas yapısı monarşi olan Osmanlı Devletinde halk padişahın yanında zamanla otorite kazanmıştır. Bu sürecin yaşanmasında çağın gerekleri etkili olmuştur.

Osmanlı Devletinde 808 yılında Sened-i İttifak imzalanmıştır. Bu halkın yönetime katışmasının ilk basamağı olarak düşünübilir.

Sened-i ittifak ile halkın geneline değil seçkinlere ve kırsal kesimdeki zenginlere bazı yetkiler verilmiştir. Bunu yaparken amaç, güçlü kişileri devletin tarafına alarak otoriteyi güçlendirmektir. Böylece kısmen de olsa Osmanlı Devletinde padişah dışında da bir siyasi otorite merkezi oluşmuştur.

19. yüzyıl boyunca devam eden demokratikleşme hareketleri zaman içerisinde değişik bir boyut kazanmıştır. Anayasa ilan edilmiş ve meclis açılmıştır. Bu sürecin son safhası olarak 1922 yılında saltanatın kaldırılması düşünülebilir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiyi Osmanlı Devletinde demokratikleşme hareketleri adlı konu anlatımında bulabilirsiniz.