Atom elektron aldığında çapında ne gibi değişiklikler oluyor? | Soru-cevap - Webders.net

Atom elektron aldığında çapında ne gibi değişiklikler oluyor?

icon_soru
Soru Gülnida GÜNDOĞDU 26.12.2017 - 12:43
Atom elektron aldığında çapında ne gibi değişiklikler oluyor?
icon_soru
Cevap 05.01.2018 - 08:03

Atom elektron aldığında elektron sayısı proton sayısından büyük olmaktadır. Biliyoruz ki protonlar + elektronlar ise - yüklü taneciklerdir. Çekirdekte bulunan + yükler, yörüngelerdeki - yükleri çeker. Bu nedenle elektron sayısının fazla olması elektron başına düşen çekim kuvvetini azaltacaktır.

Elektron başına düşen çekip kuvvetinin azalmasıyla birlikte elektronlar daha serbest hareket edecektir. Bu nedenle atom elektron aldığında çapı artar. Elektron alan atom + yüklü iyon durumuna geçer. Yani X+2 iyonunun çapı X atomunun çapından büyüktür.

Daha detaylı bilgi için atom çapı adlı yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.