Hangi Türk Devleti Sovyetler Birliğine Girmemiştir? | Soru-cevap - Webders.net

Hangi Türk Devleti Sovyetler Birliğine Girmemiştir?

icon_soru
Soru Kubilay Yükselir 22.07.2017 - 06:06

Hangi Türk devleti Sovyetler Birliğine girmemiştir? Bunun dışında kalan Türk devletlerinin hepsi sovyetler birliğine girmiş midir?

icon_soru
Cevap 23.07.2017 - 17:37

1917 yılında Rusya'da patlak veren devrimle birlikte Rusya'da çarlık yıkılmış, onun yerine Bolşevikler iktidar olmuştur. Devrimin lideri Lenin'in 1924 yılında ölmesi üzerine yerine Stalin geçmiştir.

Stalin döneminde yayılmacı politikalar güdülmüştür. İdeolojik yayılmacılık coğrafi yayılmacılık olarak da tezahür etmiştir. Böylece Sovyetler birliği güçlü iktidarı olmayan Orta Asya Türk Devletlerini de yutmuştur.

Hangi Türk devleti Sovyetler Birliğine girmemiştir? Bu sorunun yanıtını uzakta aramayın. Ülkemiz. Türkiye Cumhuriyeti sovyet yayılmacılığına karşı direnmiş ve bu birliğe girmeden bağımsız kalmıştır.

II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ciddi bir Sovyet tehlikesi altında kalmış ancak doğru ve dengeli politik adımlarla kendini koruyabilmiştir.

Küreselleşen dünya için önemli bir adım olan Sovyetler Birliği yuttukça büyüyen bir yılan gibi hızlı yayılmıştır. Birlik 1991 yılında dağılmış ve elindeki devletler bağımsız bir şekilde yaşamaya devam etmiştir.

Türkiye Sovyetler Birliği himayesi altına girmemeyi başka bedellerle ödemiştir. Özellikle soğuk savaş döneminde bu endişe Türkiye'yi Amerika'ya yaklaştırmıştır. O yıllardan bu yana Türkiye bir NATO ülkesi olmuş ve Batı çizgisinde politikalar gütmüştür. Kore Savaşı'na girmemiz bunun bir tezahürüdür.