Balkanlarda ilk kez haçlı ordusu ile karşılaşıp mağlup edildiği savaş hangi savaştır? | Soru-cevap - Webders.net

Balkanlarda ilk kez haçlı ordusu ile karşılaşıp mağlup edildiği savaş hangi savaştır?

icon_soru
Soru Hizan Kaya 12.07.2017 - 06:58

Balkanlarda ilk kez haçlı ordusu ile karşılaşıp mağlup edildiği savaş hangi savaştır? Bu savaşın ismi ve özellikleri nelerdir?

icon_soru
Cevap 17.07.2017 - 03:17

Osmanlı Devleti Haçlılarla birçok kez savaşmıştır. İlk savaş 1364 yılındaki Sırpsındığı Savaşıdır.

Ancak Sırpsındığı Savaşı Edirne'de olmuştur. Bu savaşın da amacı Osmanlı Devleti'ni Balkan topraklarına sokmamaktır. Savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.

Sorunuza gelecek olursak Balkan topraklarındaki savaşı soruyorsunuz diye düşünüyoruz.

Balkanlarda Haçlılarla ilk kez I. Kosava Savaşı ile karşılaşılmıştır. Bu savaş 1389 yılında gerçekleştirilmiştir.

I. Kosava Savaşı Sultan I. Murad hükümdarken yapılmıştır. Balkanlara yürüyen hükümdar Haçlı güçlerini mağlup etmiştir. Ancak savaştan sonra savaş meydanında sultan bir Sırp tarafından öldürülmüştür.

Savaş sonucunda Osmanlı Devleti Balkan topraklarında sınırlarını genişletmiştir. Aynı zamanda Haçlı ittifağına karşı diğer Türk beylikleri Osmanlı Devletine yardımcı kuvvet göndermiştir.