Ahmet Haşim hangi akım? | Soru-cevap - Webders.net

Ahmet Haşim hangi akım?

icon_soru
Soru Haşim Ahmet 30.05.2017 - 08:09
Ahmet Haşim hangi akım?
icon_soru
Cevap 02.06.2017 - 05:19

Ahmet Haşim hangi akım derken herhalde Ahmet Haşim'in etkilendiği akımı soruyorsunuz. Sorunuzu "Ahmet Haşim hangi akımdan etkilenmiştir" ya da "Ahmet Haşim hangi akımın temsilcisidir" şeklinde de anlamak mümkündür.

Ahmet Haşim'in etkilendiği akım "sembolizm" akımıdır. Haşim, Türk edebiyatındaki belki de en belirgin sembolisttir.

Sembolizm bireysel duyguları doğrudan anlatmak yerine şiirde imgeler kullanmayı ön plana çıkarır. Ahmet Haşim'in şiirlerinde sembolizm etkileri görülmektedir. Gerçekten de Haşim, karamsar dünyasını mecazlarla açıklamıştır.

Örneğin bir şiirinde "Sular sarardı yüzün perde perde solmakta" derken insandaki değişimi mecazlı bir şekilde anlatmıştır.