Fizik
LYS_Fizik _18
Bağıl Hareket
Belli bir hızla giden araçtan baktığımız­da yol kenarında duran kaldırım taş­larını, durakta oto­büs bekleyen insan­ları geriye doğru gi­diyormuş gibi görürüz. Yani hareketli araçlar üzerinde iken başka varlıkla­ra baktığımızda onları gerçek hızlarında yani yere gö­re hızlarında göremeyiz. Cisimlerin birbirine göre hareketlerinin ... Okumaya Devam Et
Elektromanyetik Dalgalar
Elektromanyetik dalgalar fiziğin önemli konularından biridir. Elektronmanyetik dalgaların oluşumundan başlayarak elektromanyetik dalgalar ile ilgili detayları adım adım inceleyelim. Elektromanyetik Dalgaların Oluşumu Elektromanyetik dalgaların oluşumunu Maxwell dört yasa ile açıklamıştır. James Clark Maxwell 19. yy da yaşamış İskoçyalı bir bilim insanıdır. Maxwell elektrik ... Okumaya Devam Et
Ses Dalgaları
Bir an için çevremizdeki sesleri algılayamadığımızı düşünün. Hayat ne kadar zor olurdu değil mi? Anneniz bir şey­ler söylüyor ama ne dediğini duyamıyorsunuz. Tepkiniz ne olurdu acaba? Ya da binlerinden bir şeyler isteyeceksiniz ama iletişim kuramıyorsunuz. Bunlar gibi daha bir ... Okumaya Devam Et
Elektromanyetik İndükleme
Günlük hayatta kullandığımız elektrik akımının nasıl üretildiğini hiç merak etmiyor musunuz? Elektrik akımının manyetik alan ürettiğini biliyoruz. Bu bölümde de manyetik alan değişiminin bir elektrik akımı ürettiğini göreceğiz. Bilindiği gibi durgun yükler elektrik alan oluşturur . Yük hareket ederse akı­mı, ... Okumaya Devam Et
Maddenin Özellikleri
Düzgün Geometrik Cisimlerin Kesit Alanı, Yüzey Alanı ve Hacimlerinin Hesaplanması Cisimlerin boyutlarında orantılı olarak yapılan değişik­likler cismin yüzey alanı, kesit alanı, hacim, kütle ve dayanıklılık gibi özelliklerinin de değişmesine neden olur. Dolayısıyla önce düzgün geometrik cisimlerin ke­sit alanı, yüzey alanı ... Okumaya Devam Et
Harmonik Hareket
Bir cismi, yayın ucuna astığımızda cismin ağırlığından dolayı yay uzar. Fakat yay da asılı olduğu cisme yukarı doğ­ru bir kuvvet uygular. Bu yüzden cisim asıldıktan sonra, yayın ucu bir müddet aşağı ve yukarı hareket eder ve bir sü­re sonra ... Okumaya Devam Et
Atışlar
Yere göre belirli bir yükseklikten bırakılan cisimler dü­şey doğrultuda yeryüzüne düşer. Bu olay, cisimleri ye­rin merkezine doğru çeken bir kuvvetin mevcut olduğunu gösterir. Bu kuvvet yer çekimi kuvveti olarak isimlendirilir. Yer çekimi kuvveti etkisi altında yapılan tüm hareketle­re genel olarak atış hareketi ... Okumaya Devam Et
Hareket Yasaları
Her hareketin oluş biçimi belirli şartlara ve kurallara bağlıdır. Hareket kabiliyetine sahip canlı ve cansız, tüm varlıkların hareketi fizik bilimindeki yasalarla izah edilir. Hareketler, belirli yasalar çerçevesinde meydana gelir. Tüm maddelerin hareketi, etkisinde kaldıkları kuvvetle­re göre değişir. Hareketi nedenler ... Okumaya Devam Et
Basınç
Tüm maddeler ağırlıklarından dolayı, temas ettikleri yü­zeylere kuvvet uygular. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyük­lüğüne basınç denir. Basınç P harfi ile gösterilir. Basınç skaler bir büyüklüktür. Basınç birimi N/m2 ya ... Okumaya Devam Et
Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları
Gezegenlerin Hareketi Dünya’nın kendi etrafında dönme ekseni Güneş etra­fında dönerken oluşan düzleme dik çizgi ile 23,5° lik bir açı yapar. Mevsimlerin oluşmasında bu eğiklik rol oynar. Dünya’mızın dönme ekseni, bir yalpalama ha­reketi yapar. Bu harekelin nedeni Güneş ... Okumaya Devam Et
Sesin Oluşumu
Titreşen cisimlerin ses çıkardığını biliyoruz. Fakat her titreşen cismin ürettiği ses aynı değil­dir. Örneğin boş bir teneke vurduğumuzda çıkan ses ile içi su dolu bir tenekeye vurduğumuzda çıkan ses aynı değildir. Sesin bir takım özellikleri vardır. Sesin yayılması bazı ... Okumaya Devam Et
Basit Harmonik Hareket
Esnek yayın ucuna bağlanmış bir cismin çekilip bıra­kılması ile oluşan hareket, ipin ucuna bağlanmış cis­min çekilip bırakılması ile oluşan hareket ya da daire­sel hareket yapan bir cismin izdüşüm hareketi simet­rik iki nokta arasında gerçekleşir. Basit harmonik hareket, simetrik ... Okumaya Devam Et
Elektromanyetik Dalgalar
Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, görü­nür bölge ve morötesi ışınların tümünün elektroma­nyetik dalga olduğunun deneylerle doğrulanmasından çok daha önce Maxwell, elektromanyetik dalgaların oluşumunu matematiksel olarak açıklamıştır. Bu amaçla, önce manyetik ve elektrik alan dola­nımı kavramlarını geliştirmiş, daha sonra da bu ... Okumaya Devam Et